Adresseren

De Veldpostadressen zijn de achilleshiel van de veldpost.
Waarom:
a. afwijkingen ten opzichte van een adres met een straatnaam huisnummer en woonplaats.
b. Na het bekend stellen van een NAPO adres in Nederland, bleek dat de militair na de ontplooiing van zijn onderdeel om operationele redenen vaak op een andere locatie of bij een andere eenheid werd ondergebracht.
Zolang de afzender deze mutatie niet doorkreeg, werd de (veld) post naar een onjuist adres gestuurd.
c. De veldpostdienst beschikte tijdens de UNPROFOR periode niet over een geautomatiseerd systeem waarin kon worden opgezocht wie waar was gelegerd.
Waaraan moet een veldpost adres voldoen:
– Naam, voorletters, rang en registratienummer
– De naam van het onderdeel
– Een toegewezen NAPO nummer
– Een toegewezen postcode
– Utrecht
Het is niet toegestaan om plaatsnamen en/of landen namen op te nemen in een veldpostadres.
In het onderstaande overzicht staan alle bij NAPO 80 gebruikte veldpostadressen vermeld.
adresseren NAPO 80 (Custom)