Adressen

Adressering van de Veldpost naar NAPO 90
Voor het vertrek van 1 (NL) Verbindingsdienstbataljon naar vm Joegoslavië werd dit adres verstrekt aan de achterban van de militairen:
Rang, naam en voorletters
registratienummer
1 (NL) Verbindingsdienstbataljon (of Vbdbat)
NAPO 90
3509 VP Utrecht
Buitenlandse adrescomponenten mochten niet worden gebruikt om te voorkomen dat deze post buiten de veldpost in vm Joegoslavië aan zou komen.
Na de ontvangst van de dagelijkse veldpostzendingen uit Utrecht moest het personeel van het veldpostkantoor in Zagreb aan de hand van lijsten uitzoeken wie waar zat en eventueel weer was overgeplaatst. In verband met de verspreiding van het 1 (NL) Vbdbat over Kroatië en Bosnië was dit een tijdrovende zaak. 
Bij de veldpostdienst was niet bekend dat “iemand” de sectoren (1t/m4) en de verbindingscentra’s (1t/m15) een nummer had toegekend. Tot op heden kan niemand aangeven wie daar mee is aangevangen. Dit was een handig extra adrescomponent geweest om de post te sorteren. De voorsortering had grotendeels al tijdens de nachtdienst op het Centraal Veldpostkantoor in Utrecht kunnen plaatsvinden.
napo_90_sector1_org (small)Op 12 augustus 1992 werd het stempel SECTOR VBDCEN 1 gebruikt.
napo_90_9_org (small)
Op 16 september 1992 werd het stempel BATALJON VBDCEN 9 gebruikt.
Kijk voor een “volledig” overzicht van de stempels en de detachementsnummers in dit overzicht.
Op 10 december 1992 kregen alle verbindingscentra’s in de sectoren en in Bosnië een detachementsnummer toegewezen.
Voorbeeld van een adres:
Rang, naam en voorletters
Registratienummer
1 (NL) VN Vbdbat
detachementsnummer ……
3509 VP Utrecht
Om het thuisfront snel te informeren over de aanvulling van het veldpostadres, werden voorbedrukte adreswijzigingen verstrekt. Het betreft een VP1. Dit formulier was ook bestemd om in oorlogstijd het thuisfront te informeren over een adreswijziging. 
voorz vp1 org (small)
Voorzijde van een VP1
achterz vp1 org (small)
Achterzijde van de VP 1.
Ook in de eerst volgende brief kon aandacht worden gevraagd aan het thuisfront om in het vervolg het toegewezen detachementsnummer te gebruiken.